Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

Indsigter & nyheder

CO2-kompensation i C WorldWide

Som aktive investorer har vi et ansvar over for vores kunders langsigtede afkast, samt at alle væsentlige aspekter af bæredygtighed nøje overvejes. Derudover har vi som organisation et samfundsansvar over for vores klimaaftryk og målet om CO2-neutralitet. 

Big Governments fremmarch – Investeringskonsekvenser Del 2.

Siden vi identificerede temaet “Big Government” i 2009, er det kun blevet mere relevant, men højdepunktet venter stadig forude.

Big Governments fremmarch - Investeringskonsekvenser. Del 1.

Big Government-temaet går på tværs af og påvirker mange af vores investeringstemaer. Når vi tænker på fremtiden og leder efter tematisk medvind, bliver det endnu vigtigere at forstå statens langsigtede prioriteter.

CO2-neutral – er det overhovedet muligt?

Den globale efterspørgsel på energi vokser årligt med 1-2 pct., og verdens energiforbrug vil formentlig være 65 pct. højere i 2050. Det bliver vanskeligt, hvis ikke umuligt, at omstille verdensøkonomien til vedvarende energi inden for denne korte periode.

Verdens vigtigste selskaber & fremtiden for computing

Moores lov har spillet en central rolle i forøgelsen af produktivitet og udviklingen af forretningsmodeller og dermed i den økonomiske vækst for verdens vigtigste selskaber.

Fragmentering af forsyningskæder øger brug af robotter

De globale forsyningskæder er i op-brud. Kritiske sektorer som elektronik og sundhed vil i fremtiden være opdelt i to særskilte forsyningssystemer i hhv. USA og Kina.

Tematiske konsekvenser af COVID-19

Følgerne kan blive kortvarige og afdæmpede, men de kan også blive længerevarende og mere alvorlige. COVID-19 udfordrer opfattelsen af, hvordan et kriseforløb almindeligvis forløber.

Aktier forankrede i globale trends og temaer

Vores trendbaserede, tematiske investeringstilgang gør, at vi kan skelne markedsstøj fra dét, der reelt er varig viden, som kan akkumuleres og over tid og skabe grobund for en dybere investeringsindsigt.

Cloud computing - En strategisk nødvendighed

Overgangen til en cloud baseret infrastruktur er i stigende grad en vigtig og strategisk priorit for de fleste selskaber. Dette bliver en gennemgribende forandring over de næste mange år.

Europas tabte årti og de europæiske banker

Europæiske aktier har klaret sig markant dårligere end amerikanske aktier i det seneste årti. Vi vurderer, at dette er et resultat af sammensætningen af aktiemarkederne, hvor Europa ikke har tilstrækkelig mange store vækstselskaber samt udviklingen i de europæiske banker.