Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

Globale Aktier Etik

Det gør en forskel for dit afkast at investere aktivt
En god investering handler om at finde de selskaber, som skaber værdi for aktionærer og øvrige stakeholders. Ansvarlighed og afkast er nemlig to sider af samme sag, hvor en ubalance før eller siden vil ramme de finansielle resultater. C WorldWide Globale Aktier Etik har skabt et langsigtet attraktivt afkast ved at investere i globale selskaber med holdbare og ansvarlige forretningsmodeller – selskaber, der bliver bedre og bedre over tid.

Denne afdeling undgår investeringer i selskaber med væsentlige aktiviteter inden for tobak, alkohol, våben, hasardspil, pornografi og fossile brændstoffer.

Kun få selskaber er gode nok til dine investeringer
Med en investering i denne afdeling får du en fokuseret aktieportefølje med de mest attraktive og holdbare selskaber i verden – ­udvalgt af erfarne forvaltere. Det kræver erfaring og indsigt at vælge de rigtige selskaber til – og ikke mindst de forkerte fra.  Vi udvælger selskaber ved at identificere de langsigtede forandringer, der gør det muligt at se igennem kortsigtet støj på aktiemarkederne. Denne globale aktieafdeling kan anvendes som en hjørnesten i din portefølje.

Vi passer godt på dine penge, uanset om du er privat eller professionel investor
Med en investering i C WorldWide Globale Aktier Etik får du: 

  • En fokuseret portefølje af attraktive globale ­ selskaber med holdbare og ansvarlige forretningsmodeller
  • Attraktive investeringer, der udnytter værdiskabelsen gemt i langsigtede trends og investeringstemaer
  • Et fravalg af selskaber med væsentlige aktiviteter inden for tobak, alkohol, våben, hasardspil, pornografi og fossile brændstoffer.
  • Et af branchens bedste forvalterteams og en enkel investerings­filosofi, der gennem 30 år har bevist sit værd  

Afdelingen er relevant for private og professionelle ­investorer med en investeringshorisont på minimum 3 år enten via ­pension, selskab eller almindelig opsparing. Afdeling Globale ­Aktier Etik Udl. er ­børsnoteret, og den kan handles via din bank, online-platforme og fra udvalgte platforme via din pensionsopsparing.

Investering i Globale Aktier Etik
Du kan investere i Globale Aktier ­Etik udloddende eller ­akkumulerende­:

  • Fondskode Globale ­Aktier Etik Udl. DK0060287217
  • Fondskode Globale ­Aktier Etik - Akk. DK0061114089

Globale Aktier Etik Akkumulerende er unoteret og kan derfor kun handles gennem udvalgte banker. Da den er unoteret, kan handel være forbundet med højere handelsomkostninger. Bemærk, at privates frie midler beskattes som lagerindkomst.

Vi anbefaler, at du søger vejledning hos din investeringsrådgiver, inden du investerer.

Se porteføljen

Globale Aktier Etik

Afdelinger:
Valuta:

Alle tal er baseret på historiske afkast. Historiske resultater er ingen indikation for fremtidigt afkast. Valutaen er DKK. Afkastet kan øges eller mindskes på grund af udsving i valutakurserne. Administrationshonorar og andre udgifter afholdt af fonden er inkluderet i tallene. Gebyrer afholdt af investor såsom depotomkostninger og transaktionsomkostninger er ikke inkluderet. Der kan frit vælges mellem alle investeringsmuligheder uden hensyn til sammensætning og vægtning af benchmark. Der henvises til prospekt og KIID for UCITS’en forud for en endelig investeringsbeslutning.

 

Forvalterteam

Mattias Kolm

Ansat hos rådgiver siden 2003.

Porteføljeforvalter siden 1999.

Bo Knudsen

Ansat hos rådgiver siden 1994.

Porteføljeforvalter siden 1989.

Bengt Seger

Ansat hos rådgiver siden 1991.

Porteføljeforvalter siden 1985.

Peter O'Reilly

Ansat hos rådgiver siden 2018.

Porteføljeforvalter siden 1997.

Udvalgte indsigter og perspektiver