Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

Stabile aktier på ret kurs efter Covid-19-stormvejr

Se PDF

Da Covid-19-pandemien ramte i 2019 lukkede land efter land deres økonomier ved at indføre kraftige  restriktioner med voldsomme konsekvenser for den økonomiske aktivitet. Dette skabte stor usikkerhed og var et scenarie, de færreste investorer havde forestillet sig. Det globale aktiemarked oplevede et af de største kursfald i historien med ca. 34 pct. i løbet af få uger. Dette fik verdens centralbanker til at sænke renterne, og finanspolitikken blev brugt til at pumpe enorme summer i forskellige støtteordninger for at mindske de økonomiske konsekvenser af Covid-19.

Afdeling Stabile Aktier blev også ramt, da nogle af selskaberne i porteføljen ikke længere kunne fortsætte driften som hidtil. Da eksempelvis butikker og restauranter lukkede ned fra den ene dag til den anden, opstod den usædvanlige situation, at der over en bred kam blev skabt usikkerhed om selskabernes evne til f.eks. at betale husleje. Almindelige serviceydelser som rengøring og madleverancer inden for serviceindustrien blev med ét overflødige, og alt i alt gav dette store kursudsving til de ellers stabile aktier i en kortere periode. 

Flere selskaber med store kursfald trods stabil indtjening
Afledt af pandemien så vi de største kursfald i nogle af de selskaber med allerstørst forudsigelighed i indtjeningen. Eksempelvis blev flere forsyningsselskaber, der hovedsageligt producerer alternativ energi via sol- og vindparker hårdt ramt på aktiemarkedet på trods af, at de har faste prisaftaler for deres produktion – og at hverken sol eller vind lod sig påvirke af Covid-19. Kursfaldene skyldtes, at mange investorer af risikomæssige årsager ville ud af aktiemarkedet og andre var af likviditetsmæssige årsager tvunget til at sælge. Samlet skabte dette et stort salgspres, hvor særligt mindre selskaber oplevede kraftige kursfald.

Kursfaldene var midlertidigt også store med fald på op til 40 pct., uden at de fundamentale forhold ændrede sig nævneværdigt. Dette f.eks. inden for boligejendomme i Tyskland. Det tyske boligmarked er ellers meget stabilt, da der i en årrække er opført færre boliger end efterspørgslen tilsiger. De ejendomsselskaber, der hovedsageligt udlejer lejligheder til den almindelige tysker, har samtidigt stor sikkerhed for huslejebetalingen, da Tyskland ligesom Danmark har et socialt sikkerhedsnet, der bl.a. sikrer muligheden for at betale husleje, selvom lejeren skulle miste sit arbejde. Ejendomsselskaberne har hertil udnyttet de lave renter til at sikre attraktive finansieringsvilkår i flere år frem gennem en række obligationsudstedelser. Den såkaldte krise på ejendomsmarkedet i Tyskland udspilledes sig derfor primært på aktiemarkedet, og der er fortsat stor efterspørgsel efter lejelejligheder i Tyskland, hvorfor vi forbliver investeret i området.

Når det uventede rammer økonomien og aktiemarkederne, handler det om at holde tungen lige i munden, og her hjælper det at have mange års investeringserfaring. Det er vigtigt at adskille selskabernes fundamentale forhold fra kursudviklingen på aktiemarkedet. Denne forståelse kan samtidigt afdække interessante investeringsmuligheder. Den øgede volatilitet og handel på verdens børser gav selskaberne bag børserne en kraftig stigende indtjening på kort sigt, men vi ser dem imidlertid som selskaber, der kan øge indtjeningen år efter år. Derfor var kursfaldene i foråret 2020 en oplagt købsmulighed i sektoren, som vi eksempelvis udnyttede. 

I månederne efter Covid-19-udbruddet er aktiemarkedet igen blevet mere positivt og opmærksomheden er igen rettet på de fundamentale forhold og mindre på de mere kortsigtede likviditetsforhold. Ikke mindst skaber udrulningen af vacciner en gradvis tilbagevenden til ”normalen”. Dette vil med stor sandsynlighed normalisere flere dele af vores forbrug og øge mobiliteten og beskæf-tigelsen, sådan at flere af de mindre cykliske selskaber som f.eks. bryggerier, renovations- og rengøringsselskaber reaktiveres. Flere af denne type sektorer blev hårdt ramt under nedlukningen, dog uden at deres konkurrencekraft blev påvirket. 

Stabile Aktier kom godt igen
Afdeling Stabile Aktier havde en turbulent periode i starten af Covid-19-udbruddet. Dette viser, at aktiemarkedet er uforudsigeligt på kort sigt – også selv om afdelingens forventede risiko var lavere end det globale aktiemarked. På langt sigt er det selskabernes indtjeningsevne, der sætter retningen på aktiemarkedet, og historisk set er indtjeningen i verdens selskaber i snit steget med ca. 7 pct. om året, hvilket har været på linje med det langsigtede afkast på det globale aktiemarked. 

I afdeling Stabile Aktier fortsætter vi med at finde forskelligartede investeringer med stærke konkurrencemæssige positioner, der kan sammensættes til en portefølje af aktier, som må forventes at have en lavere risiko end det globale aktiemarked. Men som vi oplevede det med Covid-19-pandemiens indflydelse på verdenssamfundet er der ingen garantier på aktiemarkedet. Det eneste vi med sikkerhed ved, er, at vi lever i en omskiftelig verden. Derfor kan den lave langsigtede risiko i en stabil aktieportefølje være attraktiv for mange investorer.