Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

Sådan investerer du

Hvis du ønsker at investere i en af Investeringsforeningen C WorldWides (C WorldWide) afdelinger, kan du gøre det via din netbank eller via din rådgiver i et pengeinstitut. Handel med værdipapirer via din netbank vil typisk være den billigste løsning for dig.

Inden du investerer i andele i C WorldWide, vil vi opfordre dig til at søge rådgivning hos din bank. Her vil du kunne få hjælp til at finde den rette risikoprofil og dermed en fordeling mellem forskellige investeringsmuligheder.

Hvilke midler kan du investere for?
Du kan investere for både frie midler og pensionsmidler i vores afdelinger. Dette gælder også pensionsmidler i unit link-ordninger. Der  gælder specielle regler for midler fra virksomhedsordningen. For disse midler kan du investere i afdeling Globale Aktier Etik eller Globale Aktier - Akkumulerende.

Handel via din netbank
For at finde den rigtige afdeling i C WorldWide skal du først logge dig på netbanken. Herefter kan du i netbankens søgefelt for værdipapirer skrive: Navnet på den afdeling du vil investere i. Eksempelvis ”CWW” eller ”C WorldWide”.

Alternativt kan du søge på fondskoden. Se listen nedenfor. Nogle netbanker kan dog ikke registrere fondskoden, og derfor vil det formentlig være bedst at søge på afdelingsnavnet, fx. "C WorldWide Asien".

Afdeling Fondskode CI*
C WorldWide Globale Aktier KL DK0010157965 Download
C WorldWide Globale Aktier - Akk. KL DK0060655702 Download
C WorldWide Globale Aktier Etik KL Udl. DK0060287217 Download
C WorldWide Globale Aktier Etik - Akk. DK0061114089 Download
C WorldWide Stabile Aktier DK0010312529 Download
C WorldWide Asien KL DK0060057644 Download
C WorldWide Emerging Markets KL DK0015945166 Download
C WorldWide Indien KL DK0061534963 Download

* Central Investorinformation

Handel via din rådgiver i pengeinstituttet
Du kan også handle via din rådgiver i dit pengeinstitut. For at sikre det er den rigtige fondskode der handles, kan du med fordel downloade en investeringsordre. Denne investeringsordre udfyldes og afleveres til din rådgiver, der så kan foretage den korrekte handel i C WorldWide.

Navnenotering af andele
Hvis du ønsker løbende at blive orienteret om udviklingen i foreningens afdelinger samt få indkaldelse til generalforsamlinger m.v., skal du bede din depotbank om at navnenotere dine andele.

Har du spørgsmål til handel af C WorldWides afdelinger, er du velkommen til at ringe til os på telefon 35463546 eller sende en e-mail på cww@cww.dk

Du kan investere i C WorldWides afdelinger via:

Arbejdernes Landsbank Nykredit Bank
Danske Bank Ringkjøbing Landbobank
Den Jyske Sparekasse Spar Nord Bank
Jyske Bank Sydbank
Nordea Vestjysk Bank
Nordnet  

Hent investeringsordre

Før du investerer

Før du investerer
Rigtig mange investorer taler med deres bankrådgiver om, hvordan formuen placeres bedst muligt ud fra ønsker og behov, samt den risiko man som investor ønsker at påtage sig – det er et naturligt valg.

Det behøver ikke at være så kompliceret - men du undgår ikke at investere lidt tid i at finde ud af, hvad der passer til dine ønsker og dit temperament. Mulighederne for investering er mange. Placering af formuen via en investeringsforening er en af mulighederne, og her skiller C WorldWides produkter sig ud fra mængden, hvor vi lægger vægt på fokus på enkelthed og gennemsigtighed for dig som investor.

Når du investerer i en af C WorldWides afdelinger, får du adgang til en investeringsekspertise, som pensionskasser og andre professionelle investorer fra hele verden benytter sig af.

Vi tror på at den enkle løsning ofte er den bedste. Det afkast vi alle skal leve af senere i livet skabes i al væsentlighed af de virksomheder, der findes på verdens børser. Derfor mener vi, at langsigtede investorer opnår det bedste resultat ved at fokusere på at sammensætte en portefølje af et fokuseret udvalg af fremtidens succesfulde aktieselskaber.

Vores erfaring er holdbare investeringsresultater skabes gennem Fokus, Stabilitet og Passion. Du kan læse mere om disse principper, og hvordan det er gået for de mange investorer, der siden 1990 har investeret i C WorldWides produkter, her på hjemmesiden og i vores profilbrochure.

Hvis du ønsker mere information om vores produkter, er du altid velkommen til at kontakte en af vores investeringsmedarbejdere på cww@cww.dk eller telefon 35463546.


Hvilke produkter skal jeg investere i?
Vi anbefaler som udgangspunkt, at hovedparten af ens aktieinvesteringer placeres i afdelinger med få investeringsbegrænsninger. Jo mere spillerum vores investeringsmedarbejdere har, desto bedre kan de arbejde for dig. Efter vores opfattelse kan CWW/Globale Aktier derfor være et kerneprodukt i en langsigtet aktieportefølje, mens vores øvrige afdelinger kan tilføre en ekstra dimension, hvis du f.eks. har særligt positive forventninger til et specifikt område.

Kvantitet eller kvalitet?
Risikospredning er godt - men vi oplever ofte, at nogle investorer spreder deres investeringer over rigtig mange aktier og/eller investeringsprodukter. Hvis du investerer i for mange investeringsprodukter, kan det give dig et ringere overblik over den samlede portefølje, hvilket gør det vanskeligere at holde styr på, hvor muligheder og ikke mindst risici kommer fra. Det er vores erfaring, at fokus på et begrænset antal kvalitetsprodukter har afgørende betydning for det langsigtede resultat af dine investeringer.

Tilmeld dig C WorldWides Nyhedsbrev

Få investeringsindsigt med
C WorldWide Online

Følg med i C WorldWide Online events, hvor vi deler aktuelle markedstendenser og giver dig indblik i langsigtede investeringstemaer og -muligheder. Når du tilmelder dig via knappen nedenfor, får du automatisk besked om kommende events. Vi håber, vi ses online.

 

Tilmeld dig eventrækken

Læs profilbrochure

Fra 50.000 aktier til 1 fondskode

Vi snævrer 50.000 aktier ind til 30, så du kan nøjes med at vælge én fondskode
C WorldWide Globale Aktier bygger på en enkel idé om at finde de 25-30 bedste aktier i verden. En idé, som siden 1990 har skabt langsigtede, holdbare resultater.

Køb af én aktie kræver salg af en anden
En enkel og fokuseret portefølje med maksimalt 30 aktier forudsætter, at vi sælger én aktie, når vi vil købe en anden. Det er en svær disciplin, men sikrer en høj kvalitet i porteføljen, idet vi hele tiden evaluerer de 30 aktier op imod kandidater med muligt større potentiale.

Modellen ovenfor viser, hvordan investeringsteamet bag afdeling Globale Aktier indsnævrer et meget stort antal aktier i investeringsuniverset – først til ca. 750 potentielle porteføljeselskaber – og derudfra udvælges de 30 bedste selskaber til den globale portefølje.

Det selskab, som skal købes til porteføljen, skal have større potentiale end det selskab, der så skal sælges. Vores investeringsteam arbejder med både strategisk og fundamental analyse i aktieudvælgelsen.

I den strategiske analyse lægger vi bl.a. vægt på:

  • Holdbarheden af selskabets forretningsmodel
  • Selskabets prisfleksibilitet
  • Risiciene i den industri, som selskabet opererer i
  • Selskabets fokus på aktionærernes interesser

I den fundamentale udvælger vi på baggrund af:

  • Selskabets position i forhold til vores unikke indsigter
  • Selskabets medvind i forhold til langsigtede trends og temaer
  • Selskabets bæredygtige konkurrencemæssige fordele
  • Selskabets prisfastsættelse
  • Selskabets placering i værdikæden

Vores indsigter kan også føre til, at vi ind imellem identificerer et helt særligt selskab, som har opportunistiske muligheder for at udnytte specifikke temaer – muligheder som måske endnu ikke er gennemprøvede.

Vi inddrager risikofaktorer inden for miljø, samfund, og ledelse – også kendt som ESG (Environmental, Social and Governance) – som en del af vores analyse, inden vi beslutter os for at investere i et selskab. Ansvaret varetages direkte af de ansvarlige porteføljeforvaltere på linje med andre relevante finansielle og ikke-finansielle forhold. Derfor er det et samlet indtryk af forretningsmodellen, selskabets økonomi, dets ledelse samt strategi, ESG og andre selskabsspecifikke forhold, der ligger til grund for den enkelte investeringsbeslutning.

Det er kombinationen af det tidløse, vores indsigter og det opportunistiske, der skaber den globale portefølje med verdens 30 bedste aktier.

Risikoovervejelser

Kontakt